بانك ملت                                                        

           نصب و راه اندازي سامانه نظارت تصويري و دوربين هاي

          مداربسته در شعب بانک ملت استانهاي خوزستان ، هرمزگان

                   معین موتور Porsche Center Iran

           تامين و نصب و راه اندازي سامانه نظارت تصويري بر بستر IP

            طراحي و پياده سازي شبكه داخلي LAN 

                                                    طراحي ، نصب و فروش تجهيزات شبكه

       گروه صنعتی ایران خودرو

        مشاوره ، تامین ،نصب و را اندازی لینک های بک بون فیبر نوری